Recerca ràpida Recerca ràpida
Nom del lloc
Tipus lloc
Ciutat

Termes & Condicions

carregant dades
carregant dades
Estás aquí: Lovento.com » Termes & Condicions

Termes i condicions d'ús per als usuari finals

Definició: Els sistemes d'informació Lovento.com, Lovento.net, Lovento.eu, Lovento.de – de aquí des d'ara referits com Lovento – són dirigits per l'empresa Espanyola Dinya amb NIF: G64697576 - d'aquí des d'ara referida com operador.

I. Ús i continguts

L'operador sol és responsable de la tecnologia per a inserir continguts en el sistema Web dinàmic el qual té com objectiu oferir informació sobre oci, llocs, esdeveniments i actuar com xarxa social. Tots els usuari són els responsables dels continguts publicats per ells mateixos. Lovento no exerceix cap influència en els contingut mostrats, no realitza cap control sobre aquests i de cap manera garanteix ni es responsabilitza de qualsevol error en els continguts o danys que aquests poguessin ocasionar.

Queda estrictament prohibida la publicació de:
a.) continguts immorals
b.) continguts eròtics o pornogràfics
c.) continguts polítics de qualsevol tipus
d.) continguts discriminatoris de cap tipus
e.) continguts amb drets de propietat intel·lectual sempre que aquests no pertanyin al propi usuari o que a aquest se li hagi concedit un permís legal pel propietari per al seu ús.

No es permet utilitzar el perfil d'usuari així com les seves galeries ni el sistema de missatgeria amb qualsevol fi comercial, polític o moral.

Qualsevol incompliment dels punts anteriorment esmentats, resultarà en la cancel·lació del compte sense previ avís. Qualsevol acció il·legal serà denunciada per l'operador.

II. Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de tots els mitjans tecnològics necessaris per a operar els sistemes de Lovento pertanyen al operadir o a associats contractats que concedeixen l'ús dels seus productes.
L'Usuari concedeix a Lovento una llicencia d'utilització dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts subministrats per l'usuari amb la finalitat de que siguin difosos en a Lovento.

L'usuari accepta rebre missatges de correus electrònics. Aquesta opció pot ser canviada en qualsevol moment.

III. Preus

1. Generalment, els serveis oferts per Lovento són gratuïts.

IV. Cancel·lacions

Els usuaris tenen dret a cancel·lar els seus comptes en qualsevol moment.

1. Cancel·lacions atípiques

La relació contractual entre l'usuari i l'operador es pot trencar de forma instantanea sempre que l'operador cregui que l'usuari incompleix l'establert en el contracte.

IV. Privacitat

L'empresa Dinya amb NIF: G64697576, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Dinya i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina Web, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Dinya, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Dinya.

La política de privadesa de Dinya li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Dinya garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i li informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

V. Dret de modificació i rectificació dels termes i condicions

El operador té ple dret de modificar i rectificar els termes i condicions aquí establerts en qualsevol moment. Els usuaris seran informats de la naturalesa d'aquestes modificacions tan aviat com aquestes siguin publicades en el lloc Web de Lovento. Les modificacions tindran efecte transcorregut un mes des de la seva publicació en el lloc Web de Lovento. Per als Usuaris inscrits posteriorment a la posada en línia d'aquestes modificacions, aquestes els seran immediatament aplicades ja que les hauran acceptat al fer-se usuaris.